• n

  マグネチック
  じき - [磁気]
  Tàu điện vận hành nhờ từ tính: 磁気によって浮揚させられた列車
  Để vào được văn phòng này cần phải có thẻ từ: このオフィスに入るには磁気のキーカードが必要だ

  Kỹ thuật

  マグネチズム

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X