• n

  たんご - [単語]
  Tự động thay thế từ sai lỗi chính tả thành từ đã được nhập trong từ điển kiểm tra chính tả.: つづりが間違っている単語をスペルチェッカー辞書に登録されている単語に自動的に置き換える
  ごい - [語彙]
  Ngữ pháp chức năng từ vựng: 語彙・機能文法
  Từ vựng chung chung: 一般的な語彙
  Từ vựng cơ bản của tiếng Anh: 英語基礎語彙
  Từ vựng dành cho những nhà chuyên môn: 専門家の語彙
  Từ vựng cơ bản cho người lớn: 大人の基本語彙
  Từ vựng tiêu chuẩn hoá: 標準化した語彙
  Ở Nhật Bản từ vựng cho những người trẻ
  く - [句] - [CÚ]
  từ vựng: 語句

  Tin học

  じく - [字句]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X