• Kỹ thuật

  りゃくご - [略語]

  Tin học

  アクロニム
  りゃくご - [略語]
  りゃくせいご - [略成語]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X