• n

  てんでに
  それぞれ
  ここ - [個々]
  Từ quan điểm của từng doanh nghiệp một: 個々の企業の観点から
  Khác nhau tuỳ theo từng nguyên nhân một: 個々の原因によって異なる
  Ở trong từng tế bào một: 個々の細胞内で
  Khác nhau tuỳ theo từng nguyên nhân: 個々の原因によって異なる
  Từ quan điểm của từng công ty: 個々の企業の観点から
  tiến hành hỗ trợ tài chín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X