• n

  オートメーション
  thao tác tự động: オートメーションで操作する
  kỹ thuật hệ thống tự động: オートメーションシステム技術
  chúng tôi đang thử đưa máy tính vào sử dụng để tự động hóa các nghiệp vụ văn phòng: われわれはコンピュータの導入で事務所のオートメーション化を試みた
  đầu tư tự động hóa: オートメーション投資

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X