• exp

    えつにいる - [悦に入る]
    tự thỏa mãn với mình: 一人悦に入る

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X