• exp

  ていりつ - [定率] - [ĐỊNH XUẤT]
  giảm thuế theo tỷ lệ xác định: 定率減税
  sự tăng thêm tỷ lệ cố định: 定率強化
  kế hoạch tăng cường tỷ suất cố định: 定率強化スケジュール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X