• Kỹ thuật

    りろんくうねんひ - [理論空燃比]
    Explanation: 燃料を空気に混合した時に完全燃焼するのに必要な空燃比。ガソリンの場合約14.7となる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X