• Kỹ thuật

  ふりょうりつ - [不良率]

  Tin học

  アクセスしっぱいりつ - [アクセス失敗率]
  エラーレート

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X