• exp

    てんぺんちい - [天変地異] - [THIÊN BIẾN ĐỊA DỊ]
    trường hợp không thể thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng bởi những lý do bất khả kháng như tai họa thiên nhiên, luật cấm, tịch thu mang tính cộng đồng, chiến tranh, nổi loạn, bạo động, đình công công nghiệp...phải đóng cửa nhà máy thì hai bên sẽ không chịu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X