• n

  けつれつ - [決裂]
  tan vỡ tình bạn (tình cảm): 友情の決裂
  けつれつ - [決裂する]
  やぶれる - [破れる]
  cuộc đàm phán bị tan vỡ: 交渉が破れる
  vỡ mộng: 夢が破れる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X