• n, exp

    げんめつ - [幻滅]
    Tan vỡ ảo tưởng đối với ~: ~に幻滅を感じている

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X