• adj

  ふうが - [風雅]
  Người ý nhị/ người thanh tao: 風雅な人
  じょうひん - [上品] - [THƯỢNG PHẨM]
  cuộc sống an nhàn tao nhã: 上品で安楽な生活
  こうしょう - [高尚]
  Anh có một sở thích thật tao nhã là chơi cello.: チェロとは中中高尚な趣味でしょうね。
  いき - [粋]
  Biểu hiện cảm giác thanh nhã như thời Edo: 江戸らしい粋な感覚をうまく表現する
  がしゅ - [雅趣]
  cô công chúa đó nổi tiếng là người rất thanh lịch, tao nhã: その王女は雅趣なことで有名だった
  văn phong tao nhã: 雅趣な文体
  こうが - [高雅] - [CAO NHÃ]
  せんれん - [洗練]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X