• n, exp

  こうせいせき - [好成績] - [HẢO THÀNH TÍCH]
  Đạt thành tích tốt: 好成績を挙げる
  Thành tích tốt của vận động viên người Nhật Bản: 日本人選手の好成績
  Khen ngợi thành tích tốt của ai đó: (人)の好成績を称賛する
  dành được thành tích cao do học tập chăm chỉ đó là điều đương nhiên: 一生懸命に勉強したから好成績を収めたのは当然だ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X