• n

  メンバー
  せいいん - [成員]
  こうせいいん - [構成員] - [CẤU THÀNH VIÊN]
  các thành viên chính thức: 政権の構成員
  Các thành viên trong gia đình: 家族の構成員
  Các thành viên trong ban nhạc: 楽団の構成員
  Những thành viên trong bộ tộc: 部族の構成員
  Trách nhiệm của các thành viên: 構成員の責任
  いん - [員]
  Thành viên của đảng dân chủ: 民主党(員
  Thành viên của nhóm bạo lực : 暴力団(員)
  いいん - [委員]
  Thành viên ủy ban: 委員会委員
  thành viên ủy ban giáo dục: 教育委員
  bổ nhiệm thành viên mới: 新委員を任命する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X