• v

  ちょうせん - [挑戦する]
  thách thức ai đấu tennis.: テニスの試合で人に挑戦する
  いどむ - [挑む]
  Thách thức điều không thể.: 不可能に挑む
  nhìn lại bằng một cái nhìn như thể thách thức.: 挑むような目つきで見返す
  かだい - [課題]
  thách thức lớn đối với nền công nghiệp: その業界の大きな課題

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X