• v

  きょうたん - [驚嘆する]
  きょうたん - [驚嘆]
  học bổng đáng thán phục: 驚嘆すべき学識
  thán phục ai bởi khả năng làm gì: (人)の~する能力に驚嘆する
  thán phục trước sự hiểu biết rộng rãi của người nào đó: (人)の知識の領域がたいへん広いことに驚嘆する
  lòng thán phục: 驚嘆の念
  かんたん - [感嘆]
  không ngớt lời thán phục (trầm trồ): 感嘆おくあたわざる
  làm cho ai thán phục: 感嘆させる
  làm người khác thán phục: (人)を感嘆させる
  thán phục không nói lên lời: 感嘆して言葉も出ない
  かんしんする - [感心する]
  cứ mỗi lần tôi nghe anh ấy nói về nhạc zazz, tôi lại thán phục sự cảm nhận âm nhạc của anh ấy: 彼がジャズの話をしているのを聞くたびに、その音楽のセンスに感心する
  bài diễn văn của ông ta lúc nào cũng được thán phục (tán thưởng): 彼のスピーチには、いつも感心させられた
  tôi thán phục trí thông minh của cậu ta
  かんしん - [感心]
  bằng con mắt thán phục: 感心した目で
  けいぼ - [敬慕]
  Khâm phục (thán phục) ai đó: (人)に敬慕の念を抱く

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X