• n

  はがね - [鋼]
  てっこう - [鉄鋼]
  てつ - [鉄]
  スチール
  đàn ghi ta bằng thép (thường là đàn ghi ta điện): ~ ギター
  こうはん - [鋼板]
  こうてつ - [鋼鉄]

  Kỹ thuật

  こう - [鋼]
  こうてつ - [鋼鉄]
  スチール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X