• n

  つうたつ - [通達]
  Thông tư số 27 ngày 27 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp: 企業所得税に関する2004年3月27日付の財政省の通達No.27
  Thông tư của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn thi hành chi tiết Nghị định 64 của Chính Phủ ngày 4 tháng 6 năm 2003 về việc sửa
  かいじょう - [廻状] - [HỒI TRẠNG]
  かいじょう - [回状] - [HỒI TRẠNG]
  gửi thông tư: ~に回状を出す
  chuyển thông tư đi: 回状を回す
  かいしょう - [回章] - [HỒI CHƯƠNG]
  gửi thông tư tới: ~に回章を送る
  như đã thông báo trong thông tư gửi ngày tháng năm...: 日付けの回章でお知らせしたように

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X