• n

  ほうしゅう - [報酬]
  てあて - [手当]
  Bạn đã nhận thù lao làm thêm giờ chưa?: 超過勤務になにか手当はでるのですか
  Trả thù lao hàng tháng là 5 vạn yên: 月々 5 万円の手当を与える

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X