• n

    はくせい - [剥製]
    Việc xuất nhập khẩu thú nhồi bông, sản phẩm chế biến da, ngà, móng của động vật bị hiệp ứơc Washington cấm.: 動物の剥製や皮、角、つめの加工品の輸出入はワシントン条約によって禁止されている。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X