• v

  はやめる - [早める]
  đẩy nhanh thời kì dùng thuốc đó: その薬物の服用の時期を早める
  đẩy nhanh cuộc thảo luận về việc chính thức hóa quan hệ bang giao giữa hai nước: ~との国交正常化交渉を早める
  そくしん - [促進する]
  thúc đẩy sự tiến bộ của văn minh nhân loại: 人間の文明進歩を促進する
  すすめる - [進める]
  thúc đẩy cuộc đàm phán: 交渉を進める
  すいしんする - [推進する]
  しげき - [刺激する]
  かそく - [加速する]
  thúc đẩy quá trình cải cách: 改革プロセスを加速させる
  うながす - [促す]
  Thúc đẩy mạnh mẽ việc tham gia đối thoại với các quốc gia khác: ~が他の国々との対話に加わるよう強く促す
  たいどう - [胎動]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X