• n

  ぼうえき - [貿易]
  トレード
  しょうぎょう - [商業]
  コマーシャル
  mã số đoạn quảng cáo thương mại: コマーシャル・コード
  bài ca hát trong đoạn quảng cáo thương mại: コマーシャル・ソング
  gói việc quảng cáo thương mại: コマーシャル・パッケージ
  hối phiếu thương mại: コマーシャル・ペーパー
  こうえき - [交易]
  Thương mại giữa hai quốc gia: 二国間交易
  Hệ thống thương mại giữa các thị trường: 市場間交易システム
  しょうばい - [商売する]

  Tin học

  コマース

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X