• n

  ものさし - [物差し]
  Sử dụng GDP làm thước đo qui mô của nền kinh tế.: 経済規模を計る物差しにGDPを使う
  Không thể áp dụng một thước đo chung cho nhà thơ và họa sỹ giống như người bình thường.: 詩人だの画家だのというものは, 一般の人と同じ物差しで計るわけにいかない.
  ものさし - [物差]
  メトール

  Kỹ thuật

  ルール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X