• Kỹ thuật

  かくどゲージ - [角度ゲージ]
  かくどじょうぎ - [角度定規]
  セットスケヤ
  プロトラクタ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X