• adv

  よく
  つうじょう - [通常]
  Bố tôi thường về nhà lúc 7 giờ.: 父は通常7時に帰宅する。
  たいてい
  たいてい - [大抵]
  Tôi thường ăn sáng lúc 7 giờ.: 私は大抵7時に朝食を取る。
  いつも - [何時も]
  Chúng tôi thường chơi bóng đá vào các buổi chiều thứ bảy.: 土曜日の午後は何時もみんなサッカーをする。
  Tôi thường dậy vào 7 giờ sáng.: 僕は何時も朝7時に起きる。
  ふつう - [普通]
  tàu chợ / tàu thường: 普通列車

  Kỹ thuật

  ノーマル
  ノルマル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X