• exp

  ふうしょ - [封書]
  thư đã cho vào phong bì dán kín được ghi là "chỉ có người nhận mới được mở ": 「親展」と記された封書
  tem 80 yên có đủ gửi một bức thư không?: 封書って80円切手でいいんだっけか?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X