• n, exp

  こうきょうとしょかん - [公共図書館] - [CÔNG CỘNG ĐỒ THƯ QUÁN]
  có thể truy cập Internet miễn phí và nhanh chóng tại thư viện công cộng: 国内の公共図書館からインターネットへ無料で高速アクセスできるようにする
  mắng người đang làm ồn tại thư viện công cộng: 公共図書館でうるさくしている(人)をしかる
  Giám đốc thư viện công cộng: 公共図書館長
  こうかいとしょかん - [公開図書館] - [CÔNG KHAI ĐỒ THƯ QUÁN]
  luật thư viện công cộng: 公共図書館法

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X