• adj

  やすい - [安い]
  ひくい - [低い]
  Cái xe của tôi có thân xe thấp.: 僕の車は車体が低い。
  Nói chuyện với một giọng thấp: 低い声で話す
  Vị trí của anh ta ở công ty vẫn còn thấp.: 彼はまだ会社での地位が低い。
  ロー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X