• adj

  れっせい - [劣勢]
  れつあく - [劣悪]
  しがない
  げひん - [下品] - [HẠ PHẨM]
  ngôn ngữ hạ đẳng (thấp kém): 下品な言葉
  bị coi là loại hạ đẳng (loại thấp kém): (人)に下品だと思われる
  おとる - [劣る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X