• exp

  とつレンズ - [凸レンズ] - [ĐỘT]
  giảm khả năng nhìn với thấu kính lồi: 凸レンズで視力を低下させる
  とつめんきょう - [凸面鏡] - [ĐỘT DIỆN KÍNH]
  とっきょう - [凸鏡] - [ĐỘT KÍNH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X