• n

  しんぞう - [神像]
  ぐうぞう - [偶像]
  thần tượng văn hóa công chúng: 大衆文化の偶像
  Marilyn Monroe là một thần tượng của người Mỹ: マリリン・モンローはアメリカの偶像だ
  アイドル
  Ca sĩ đó là một trong những thần tượng của tôi: その歌手は私にとってのアイドルの一人だ
  Hát bắt chước theo thần tượng: アイドル歌手の(物)まねをして歌う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X