• n

  しんばんかん - [審判官]
  しんばん - [審判]
  けんのう - [権能] - [QUYỀN NĂNG]
  thẩm quyền của ủy ban: 委員会の権能
  thẩm quyền trong công việc: 事務的権能
  trao quyền (trao thẩm quyền): 権能を与える
  けんげん - [権限]
  đủ thẩm quyền làm gì: ~する完全な権限
  quyền hạn (thẩm quyền) đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến ~: ~に関するすべての重要決定を下す権限
  thẩm quyền rộng: ~の多岐にわたる権限
  けん - [権]

  Kinh tế

  けんい - [権威]
  しかく - [資格]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X