• v

    ひきしめる - [引締める]
    Kéo chặt tay cương để dừng ngựa: 手綱を引き締めて、馬を止める

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X