• Kỹ thuật

  だいにゅうする - [代入する]
  Category: 数学
  ポテンシャル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X