• n

  ワールド
  よのなか - [世の中]
  Nhắc cho ai biết rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng: 世の中がいかに急速に変化しているかを人に思い起こさせる
  よ - [代]
  Bạn của mình xuất thân trong giới nhà giàu nhưng là người rất thực tế.: 私の友達は代々の財産家の出身だが、とても堅実な人である
  よ - [世]
  ユニバース
  せだい - [世代]
  せけん - [世間]
  せかい - [世界]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X