• n, exp

  げんせい - [現世] - [HIỆN THẾ]
  げんぜ - [現世] - [HIỆN THẾ]
  げんせ - [現世] - [HIỆN THẾ]
  thế giới hiện hữu và thế giới tương lai: 現世と来世
  Nhà thờ của thế giới hiện hữu: 現世の教会

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X