• exp

  どうしても - [如何しても]
  dù thế nào tôi cũng không thể quên: 如何しても忘れられない
  どんなに
  Tôi thuyết phục thế nào cô ta cũng không nghe.: どんなに説得しても彼女は聞いてくれない。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X