• n

  せいやくする - [誓約する]
  せいやく - [誓約]
  ちぎる - [契る]
  Thề ước cho đến khi đầu bạc răng long.: 偕老同穴を契る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X