• n, exp

  エアロビクス
  cô ấy rất hăng hái tham dự lớp học thể dục nhịp điệu: 彼女は熱心にエアロビクスのクラスに通った
  khóa học thể dục nhịp điệu: エアロビクスのトレーニング
  tiêu bớt calo bằng cách tập thể dục nhịp điệu : エアロビクスで余分なカロリーを燃やす

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X