• n, exp

  エアロビクス
  cô ấy rất hăng hái tham dự lớp học thể dục thẩm mỹ: 彼女は熱心にエアロビクスのクラスに通った
  khóa học thể dục thẩm mỹ: エアロビクスのトレーニング
  tiêu bớt calo bằng cách tập thể dục thẩm mỹ : エアロビクスで余分なカロリーを燃やす
  アスレチック
  giáo viên hướng dẫn thể dục thẩm mỹ: アスレチック・トレーナー
  sân tập thể dục thẩm mỹ: アスレチック・フィールド
  khóa thể dục thẩm mỹ: アスレチックコース
  ジム

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X