• v

  たいいく - [体育]
  じつげんする - [実現する]
  いいあらわす - [言い表わす]
  いいあらわす - [言い表す]
  thể hiện tình yêu bằng lời: 愛情を口で言い表す
  あらわす - [表わす]
  あらわす - [現わす]
  thể hiện bản chất bằng cách làm gì: ~して本性を現わす
  địa vị thể hiện giá trị của con người: 地位は、その人の価値を現わす
  あらわす - [現す]
  あらわに
  thể hiện tình cảm dạt dào: 感情をあらわにした
  thể hiện ác cảm với ai đó: (人)に反感をあらわにする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X