• v

  たいりょく - [体力]
  たいけん - [体験する]
  けいけん - [経験する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X