• v

  じょげんをもとめる - [助言を求める]
  おききいただく - [お聞き頂く]
  おききいただく - [お聞きいただく]
  あおぐ - [仰ぐ]
  thỉnh giáo (hỏi) ý kiến luật sư: 弁護士に意見を仰ぐ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X