• n

  ばつぞく - [閥族] - [PHIỆT TỘC]
  しぞく - [氏族]
  けいばつ - [閨閥] - [* PHIỆT]
  Chính trị thị tộc: 閨閥政治

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X