• n

  あぶらみ - [脂身]
  Nếu anh ta xuất thân từ gia đình quyền quý mà không có tài năng thì chẳng qua chỉ như bánh pudding không có mỡ: 家柄が良くても能力が無ければ、脂身なしのプディングのようなもの。
  Một người đàn ông quyền quý mà không có gia tài cũng như bánh pudding không có mỡ: 領地や財産のない紳士なんて、脂身の入っていないプディン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X