• n

  ちょうせい - [長生]
  ちょうじゅ - [長寿]
  Tất cả họ hàng tập trung lại và mừng thọ ông tôi.: 親族がみんな集まって祖父の長寿を祝った。
  ことぶき - [寿]
  Có con khỉ đột sống thọ nhất thế giới (trong công viên): 世界最長寿のゴリラがいる〔動物園などに〕
  かんれき - [還暦]
  mừng thọ: 還暦を祝う
  tổ chức tiệc mừng thọ khi nào vậy?: 還暦式はいつ挙げたのですか

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X