• adj

  くちる - [朽ちる]
  くされる - [腐れる]
  くさる - [腐る]
  くさる - [腐る]
  những quả táo bắt đầu thối rữa sau khi rơi xuống đất: リンゴは地面に落ちて腐り始めた
  thối rữa từ bên trong: 中から腐る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X