• adj

  くるしむ - [苦しむ]
  くつう - [苦痛]
  Nỗi thống khổ cùng cực: 激しい苦痛
  Sự thống khổ của người dân.: 国民の苦痛
  くつう - [苦痛]
  nỗi thống khổ mà ai đó đã trải qua: (人)が経験した苦痛

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X