• n

  とき - [時]
  thời còn trẻ: 若い時
  gặp thời: 時に合う

  Tin học

  じそう - [時相]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X